CAR2FMS V3

CAR2FMS lze použít například v těchto případech:

 • Starší nákladní vozidla Volvo a Renault, informace o palivu nejsou k dispozici na CANu, ale na sběrnici J1708.
 • Vozidla, kde je třeba číst data ze dvou CAN sběrnic, ale vozidlová GPS jednotka je vybavena pouze jednou CAN sběrnicí.
 • U vozidel, kde uživatel nezná CAN protokol ve vozidle a CAR2FMS jej dokáže konvertovat na FMS případně CANLAB koncentrovaný formát.
 • V případech kdy vozidlová CAN jednotka dovoluje přenášet jen omezené množství CAN zpráv (identifikátorů) nebo například nedovoluje přenášet multipaketové zprávy dle SAE J1939.
 • Vozidlo nemá na CANu k dispozici údaj o hladině paliva, palivová sonda je analogová a vede přímo do palubní desky.
 • Vozidlo je vybaveno dodatečně namontovanou přídavnou nádrží, na kterou lze umístit analogový/CANovský nebo RS485 plovák. CAR2SMS dovoluje posílat data jako primární a sekundární nádrž nebo jako jedna nádrž se zadaným objemovým poměrem nádrží.
 • Na vozidle je na nádrži umístěna přesnější CANovská palivová sonda, jejím údajem je třeba nahradit údaj na CANu vedoucím do GPS jednotky.
 • Vozidlo je vybaveno digitálním tachografem, ten však není připojen na CAN, nebo neodesílá na CAN údaje o ID řidiče, případně jeho nastavené činnosti.
 • Na CANu není k dispozici údaj o celkově spotřebovaném palivu ani palivu za jízdu, je zde pouze údaj o průtoku paliva. CAR2FMS dovoluje spočítat celkově spotřebované palivo za jízdu.
 • Je třeba počítat statistiky a histogramy z jízdy.
 • Jsou používány GPS vozidlové jednotky třetích stran, kde není možné dodat dodatečnou funkcionalitu. Na zakázku se pokusíme vyřešit požadovanou funkci pomocí převodníku CAR2FMS.

Jaké novinky přináší nový CAR2FMS verze 3:

- kompatibilní s předchozí verzí CAR2FMS V2

- J1708 není sdílen se vstupem tachografu, data jsou tak zachycena mnohem rychleji

- 2 vstupní CANy

- 2x analogový vstup, lepší digitální filtrace vstupu

- konfigurace analogových vstupu prostřednictvím RS485 převodníku, není při montáži vyžadován USB2CAN

- možné konfigurace například čtení primární nádrže z CANu (J1708) a domontované nádrže přes analogový plovák, data sloučena do jednoho údaje o nádrži na výstupním CANu nebo čtení plováku ze sekundárního CANu a nahrazení údaje z primárního, případně sloučení údajů.

- dvoubarevné LED indikují více stavů

- možný vzdálený update FW

- přepínání mezi FMS výstupem a koncentrovaným výstupem bez nutnosti změny FW

- statistiky možno číst i v režimu výstupu FMS, přidány nové parametry u statistik

- výpočet spotřebovaného paliva z fuel rate z CANu nebo J1708

Datasheet

Program pro update FW
Plugin pro konfiguraci