CAR2FMS V3

CAR2FMS je zařízení pro konverzi dat z různých vozidel do FMS nebo koncentrovaného CANLAB formátu. Jako vstupní data je možné použít 2x vstupní CAN, J1708, info-interface digitálního tachografu a dvou analogových vstupů. Kromě funkce FMS brány slouží CAR2FMS pro čtení DM1 chyb vozidel, výpočet histogramů a statistik jízd pro hodnocení jízdního stylu řidiče.

 

CAR2FMS lze použít například v těchto případech:

 • Starší nákladní vozidla Volvo a Renault, informace o palivu nejsou k dispozici na CANu, ale na sběrnici J1708.
 • Vozidla, kde je třeba číst data ze dvou CAN sběrnic, ale vozidlová GPS jednotka je vybavena pouze jednou CAN sběrnicí.
 • U vozidel, kde uživatel nezná CAN protokol ve vozidle a CAR2FMS jej dokáže konvertovat na FMS případně CANLAB koncentrovaný formát.
 • V případech kdy vozidlová CAN jednotka dovoluje přenášet jen omezené množství CAN zpráv (identifikátorů) nebo například nedovoluje přenášet multipaketové zprávy dle SAE J1939.
 • Vozidlo nemá na CANu k dispozici údaj o hladině paliva, palivová sonda je analogová a vede přímo do palubní desky.
 • Vozidlo je vybaveno dodatečně namontovanou přídavnou nádrží, na kterou lze umístit analogový/CANovský nebo RS485 plovák. CAR2SMS dovoluje posílat data jako primární a sekundární nádrž nebo jako jedna nádrž se zadaným objemovým poměrem nádrží.
 • Na vozidle je na nádrži umístěna přesnější CANovská palivová sonda, jejím údajem je třeba nahradit údaj na CANu vedoucím do GPS jednotky.
 • Vozidlo je vybaveno digitálním tachografem, ten však není připojen na CAN, nebo neodesílá na CAN údaje o ID řidiče, případně jeho nastavené činnosti.
 • Na CANu není k dispozici údaj o celkově spotřebovaném palivu ani palivu za jízdu, je zde pouze údaj o průtoku paliva. CAR2FMS dovoluje spočítat celkově spotřebované palivo za jízdu.
 • Je třeba počítat statistiky a histogramy z jízdy.
 • Jsou používány GPS vozidlové jednotky třetích stran, kde není možné dodat dodatečnou funkcionalitu. Na zakázku se pokusíme vyřešit požadovanou funkci pomocí převodníku CAR2FMS.
Datasheet

Program pro update FW
Plugin pro konfiguraci